User Tools

Site Tools


మా_చెల్లి_బంగారుతల్లి

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

మా_చెల్లి_బంగారుతల్లి [2018/03/24 11:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +మా చెల్లి బంగారుతల్లి
 +నాకో చిన్న చెల్లి ఉంది.
 +కల్లాకపటంలేని పిల్ల.
 +మా చెల్లి బంగారు తల్లి ​
 +అయితే తనకు వినిపించదు.
 +చాలా తక్కువ మందికి మాత్రమే
 +ఇలాంటి చెల్లి ఉంటుందట.
 +మా చెల్లి
 +పియానో వాయించగలదు.
 +( పియానో అంటే పెద్ద హార్మోనీ లాంటిది )
 +పియానో మెట్లను అది గుర్తించగలదు.
 +అయితే.....
 +మా చెల్లి ఎన్నటికీ పాడలేదు.
 +అదే నాకు
 +భాద కలిగిస్తుంది.
 +పాపం తనకు పాటలు రాగాలు కూడా వినిపించవు.
 +మా చెల్లి ఎవరితోనైనా చక్కగా డాన్సు చేయగలదు.
 +తిన్నని గీతపై
 +అడుగులో అడుగు వేసుకుంటూ నడవగలదు.
 +ఎగరడం,​దూకడం,​పల్టీలు కొట్టడం అంటే
 +దానికి చాలా ఇష్టం.
 +కోతికొమ్మొచ్చి పైకి ఎక్కడం ఇంకా ఇష్టం.
 +అదెక్కుతుంటే నేను రెప్పవాల్చకుండా చూస్తాను.
 +ఎక్కడ పడిపోతుందొనని భయం.
 +"​ఆగు చిట్టీ.కొంచెం చూసి.నెమ్మదిగా"​
 +నేను అరిచినా చెల్లికి వినిపించదు.
 +అయితే కోతికొమ్మొచ్చికి నేను వేలాడ్డం.ఊగడం
 +తనకు చక్కగా కనిపిస్తుంది.
 +నవ్వుతూ,​వెనుక నుంచి
 +నా కాళ్ళు పట్టుకోవాలని చూస్తుంది.
 +నాకో చెల్లెలుంది.
 +మా ఇంటి దగ్గరి పొదల్లో
 +నాతో కలిసి తిరగాలనుకుంటుంది.
 +అడుగులో అడుగు వేస్తూ
 +నెమ్మదిగా
 +నా వెనకాలే వస్తుంది ​
 +వెనక్కి తిరిగి
 +చెల్లికి ఎదో చెప్పాలనుకుంటాను.
 +అయినా ఏమీ మాట్లాడను.
 +నేను చూడగానే
 +అది అర్థం చేసుకుంటుంది.
 +ఎలాంటి చప్పుడూ చేయకుండా అతి నెమ్మదిగా నడుస్తుంది.
 +ఆగవలసి వస్తే ఆగిపోతుంది.
 +తుప్పల్లో నుంచి వచ్చే
 +చిన్ని చిన్ని చప్పుళ్ళను
 +నేను చెవులు రిక్కించి ఆలకిస్తాను.
 +గడ్డి,​కొమ్మలు,​రెమ్మలు బాగా కదిలినప్పుడు
 +మ చెల్లాయి కన్నార్పకుందా చూస్తుంది.
 +అప్పుదు మా చెల్లి చాలా చిన్నపిల్ల
 +నేను బడికి పోయేదాన్ని
 +అది మాత్రం ఇంట్లోనే ఉండేది.
 +ఇంట్లోనే కొన్ని మాటలను నేర్చుకుంది.
 +రోజూ అమ్మతో పాటు కింద కూచుని,​
 +బొమ్మలతో ఆడుకొనేది.
 +"​ఇది బంతి.ఇది కుక్క.
 +ఇదేంటి?​... ఇది పుస్తకం"​
 +అమ్మ చెప్పేది.
 +బడి నుంచి రాగానే ​
 +నేనూ కింద కూచుంటాను.
 +మా చిట్టితల్లి
 +"​బంది... బంది"​ అనేది నవ్వుతూ.
 +"ఆ.. అవును.ఇది బంతి"​
 +అమ్మలాగే నేనూ రెండోసారి అంటాను.
 +చెల్లాయి అదోలా తలాడించేది.
 +ఆనందంతొ దాని ముఖం విరబూసేది.
 +"​బంది"​ మరోసారి ముద్దుగా అనేది.
 +ఆ పలుకులు స్పష్టంగా ఉండేవి కావు.
 +ఇప్పుడు మా చెల్లి
 +నేను చదివే బడిలోనే చేరింది.
 +తనకు వినిపించదుగా.
 +అందుకని పెదాల కదలికను బట్టి
 +మాటలను ఎలా తెలుసుకోవాలో  ​
 +ఎలా పలకాలో
 +అమ్మ దానికి ఇంటి దగ్గర నేర్పుతోంది.
 +బడిలో టీచర్లకు,​మిగతా పిల్లలకు ​
 +చెల్లి పలికే అన్ని మాటలూ అర్థం కావు.
 +ఏం చెప్పాలనుకున్నా
 +చెల్లి సరిగ్గా చెప్పలేదు.
 +అందుకే అందరికీ దాని మాటలు ​
 +అర్ఠం కావు.
 +నాకయితే
 +అది మాట్లాడే ప్రతి మాట
 +చక్కగా అర్ఠమవుతుంది.
 +అవును.మా చెల్లి ఏం చెప్పినా
 +నాకు అర్థమవుతుంది.
 +కావాలని నేను నెమ్మదిగా
 +ఒకో మాటను ఒత్తి పలుకుతూ మాట్లాడతాను.
 +చేతుల్ని రకరకాలుగా కదుపుతాను.
 +నా ఒక్కదాని పెదాల కదలికనే కాదు,​
 +నా ఒక్కదాని మాటలనే కాదు,​
 +ఇలా చెబితే...
 +ఎవరు చెప్పినా మా చెల్లికి అర్థమవుతుంది.
 +
 +నిన్న నేను నల్ల కళ్ళద్దాలు పెట్టుకున్నాను.
 +దాని పట్టీ చాలా పెద్దగా ఉంది.
 +అద్దాలు కూడా కారు నలుపులో ఉన్నాయ్
 +నేను మాట్లాడుతుంటే
 +ఎందుకో చెల్లి వాటిని తీసేయమంది.
 +నా కళ్లు తన కళ్లలో
 +ఏమేం మాట్లాడతాయో మరి!
 +ఇంటి బయట ఇద్దరం ఆడుకుంటున్నాం.
 +అలా ఎంతసేపైనా ఆడుకోవాలని వుంది.
 +అయితే ఇంట్లోకి రమ్మని ఇప్పుడే అమ్మ పిలిచింది.
 +నాకేమో ఆట వదలాలని లేదు....
 +అవును,​మా చెల్లి
 +నేను చెప్పేది అర్ఠం చేసుకుంటుంది.
 +అయితే అన్నిసార్లూ కాదు.
 +నిన్న రాత్రి దానితో అన్నాను-
 +"​నా జేబులోంచి పెన్ను తీసుకురావే"​అని.
 +అదేం చేసిందో తెలుసా?​
 +బల్ల మీదున్న పళ్ళబుట్టలోంచి
 +ఒక యాపిల్ పండును తీసుకొచ్చింది.
 +నా నేస్త్తాలు మా చెల్లి గురించి ఎన్నో అడుగుతారు.
 +'​చెవిటి వారికి చెవుల్లో ఏమైనా నొప్పి ఉంటుందా?'​ అంటారు.
 +'​మనలాగే వారూ ఆలోచిస్తారా?'​ అనడుగుతారు.
 +ఎల్లంటి నొప్పి ఉండదని చెబుతాను.
 +మా చెల్లి గురించి నాకు తెలిసినవన్నీ చెబుతాను.
 +అయినా అందరూ దాని బాధను అర్థం చేసుకోరు.
 +అలాంటప్పుడు దాని మనసుకు కష్టం కలుగుతుంది.
 +నాలాగే చెల్లి కూడా అన్నీ ఆలోచిస్తుంది.
 +ప్రేమ,​కోపం,​బాధ,​సంతోషం అన్నీ ఉంటాయి.
 +అయినా తను అనుకునేది
 +మాటల్లో చెప్పలేదు.
 +మనకు - తనకు అదే తేడా.
 +కొన్ని కొన్నిసార్లు చేతులతో కూడా -
 +తను చెప్పలనుకున్నది చెప్పలేకపోతుంది.
 +బాగా కోపమ్ వచ్చినా,​
 +చాలా సంతోషంగా ఉన్నా,​దు:​ఖం కలిగినా
 +తన చేతులతోను,​చేతలతోను
 +ఏమిటేమిటో చెబుతుంది
 +అలాంటప్పుడు అదేం చెబుతుందో మరి!
 +మా చెల్లికి ఏ చప్పుడూ వినిపించదు.
 +అయినా
 +ఎక్కడైనా కుక్కలు మొరుగుతుంటే ​
 +ఇట్టే పసిగడుతుంది.
 +కుక్కలు అలా మొరగడం ​
 +తనకు ఇష్టం లేనట్టుగా మొహం పెడుతుంది.
 +మా పెంపుడు పిల్లి
 +తన ఒడిలో కూచొని గురపెడితే
 +ఆ సంగతీ తనకు తెలిసిపోతుంది.
 +చేతివేళ్ళతో తాకి
 +రేడియో మోగుతుందో ఆగిపోయిందో
 +తెలుసుకుంటుంది.
 +టెలిఫోన్ మోగే చప్పుడు
 +మా చెల్లికి
 + ​ఎన్నడూ వినిపించదు.
 +ఎవరైనా తలుపు కొడితే
 +అదీ వినిపించదు.
 +రోడ్డు మీద పోయే
 +రణగొణ ధ్వనులు కూడా
 +మా చెల్లికి
 +ఎప్పుడూ వినిపించవు.
 +ఎప్పుడైనా
 +రాత్రిపూట కరెంటుపోయి
 +ఇల్లంతా చీకటైతే
 +మా చెల్లి
 +వెక్కి వెక్కి ఏడుస్తుంది.
 +ఒకోసారి నేను రాత్రప్పుడు
 +చెవుల్లో దూది పెట్టుకుంటాను.
 +అప్పుడు నాకు ఏమి వినిపించదు.
 +గోద మీది గడియారం చేసే చప్పుదు,​
 +ముందుగదిలొ ఉన్న టీవి నుంచి వచ్చే పాటలు
 +నాకు వినిపించవు.
 +అంతే కాదు.రోడ్డు మీద పోయే
 +బస్సులు,​కార్లు చేసే హోరు కూడా ​
 +నా చెవులను తాకదు.
 +అప్పుడు నాకు అంతా అయోమయంగా ఉంటుంది.
 +లోకంలో ఎవరూ ఏదీ లేనట్టుగా ఉంటుంది.
 +పాపం మా చెల్లికి కూడా అచ్చం ఇలాగే ఉంటుందా?​
 +చెట్ల కొమ్మలు ఊగి
 +మా కిటికీని తాకుతూ చేసే శబ్దాలను
 +మా చెల్లి వినలేదు.
 +గాలికి మోగే చైనాగంటల్ని
 +నేను నా గదిలో కట్టాను.
 +ఆ గంటలు పుట్టించే
 +కమ్మని సంగీతాన్ని
 +పాపం మా చెల్లి వినలేదు.
 +గాలివాన వచ్చినప్పుడు -
 +పెద్దపెట్టున ఆకాశం ఉరిమినా,​
 +జోరుగా గాలి వీచి
 +కిటికీ తలుపులను దబదబా బాదినా
 +మా చెల్లికి వినిపించదు.
 +ఏమీ కానట్లే అది నిద్రపోతుంటుంది.
 +అప్పుడు దానికి కాదు,​
 +నిజంగా నాకు భయమేస్తుంది.
 +'​మీ చెల్లి టీవీ చూస్తుందా?​ పాటలు పాదుతుందా?'​
 +నా నేస్తాలు అడుగుతుంటారు.
 +ఎందుకు చూడదు.
 +టీవీని తప్పక చూస్తుంది.
 +అయితే ఎలాంటి శబ్దమూ వినలేదు.
 +తన బొమ్మలను ఒడిలో పెట్టుకొని
 +జోకొట్టి నిద్రపుచ్చుతుంది.
 +అయితే జోలపాట మాత్రం పడ్లేదు.
 +తన చేతివేళ్ళతో మా చెల్లి
 +ఎన్నో మాటలు చెబుతుంది.
 +నోటితో ఏదైనా చెప్పినప్పుడు
 +చాలా గట్టిగా అరుస్తుంది.
 +ఒకోసారి అది ఎంత గట్టిగా
 +అరుస్తుందంటే -
 +అప్పుడు మా అమ్మ బలవంతంగా
 +దాని అరుపులను ఆపాల్సి వస్తుంది.
 +నేను పిలిస్తే వినిపించదుగా.
 +అందుకని మా చెల్లి నా వంక చూసేందుకు
 +నేను ఏమేమో చేస్తుంటాను.
 +కాళ్లతో నేలపై
 +గట్టిగా మోదుతాను.
 +గాల్లో నా చేతుల్ని
 +జోరుగా ఊపుతాను.
 +అప్పుడప్పుడూ దగ్గరకు పోయి
 +నా వేళ్ళతో తన చేతులను తాకుతాను.
 +కాలితో నేను దబదబా చేసే చప్పుడు
 +మా చెల్లికి తెలుస్తుంది.
 +చేతి వేళ్ళతో తాకినప్పుడూ తెలిసిపోతుంది.
 +గాల్లో నేను చేయి ఊపినప్పుడు
 +ఎంతో దూరం నుంచే చూడగల్గుతుంది.
 +అయినా...
 +నేను పక్కనే నిలబడి తనను పిలిస్తే
 +ఆ పిలుపును మా చెల్లి వినలేదు.
 +నాకో చిన్న చెల్లి ఉంది.
 +మా చెల్లి వినలేదు.
  
మా_చెల్లి_బంగారుతల్లి.txt · Last modified: 2018/03/24 11:13 (external edit)